Med rutt- och projektplaneringen säkerställer vi att specialtransporten når destinationen säkert. I ruttplaneringen beaktas eventuella trafikhinder: smala gator, vägarnas hållbarhet, eventuella röjningsbehov av växtlighet och så vidare. I ruttplaneringen gör man upp en budget för transporten för att hålla transportkostnaderna måttliga.

Vill du att vi eskorterar din transport? Inga problem. Vi kan erbjuda eskorter i hela Norden. Vi ordnar även nödvändiga transporttillstånd för specialtransporter i hemlandet och utomlands.

Be om en offert