I Kuljetus P Koivisto Ab är kvalitet och säkerhet en angelägenhet för alla, såväl för vår egen personal som för våra partner

Precis som för kunderna är det mycket viktigt för oss att tjänsterna är av hög kvalitet. Planering, organisering och genomförande av tunga transporter och specialtransporter förutsätter kvalitet i alla processer.

För er syns kvaliteten och säkerheten som en effektiv och förutseende verksamhet och processer som ständigt utvecklas genom erfarenheter och observationer. Vår verksamhet uppfyller kraven för standarden i ISO 9001:2015 kvalitethanteringssystemen. Nedan finns vår kvalitetspolitik varifrån vi härleder målen och mätarna för att styra vår verksamhet:

• Vi utvecklar och förbättrar konstant våra tjänster genom att beakta kundernas förändrade behov

• All vår verksamhet genomsyras av målinriktning och konstant förbättring

• För att uppnå målen satsar vi på personalens och partnernas kunskap och på att utveckla metoderna

• Vi kommunicerar om målen och hur det går för personalen och våra samarbetspartner

• Vi vet vilka krav som ställs på vår verksamhet av samarbetspartner och lagstiftningen, och ser till att de uppfylls

• Personalen deltar aktivt i utvecklande och förbättrande av verksamheten

• Kuljetus P Koivisto Ab följer standarden ISO 9001:2015 i all sin verksamhet

Kuljetus Koivistos bakgrund

Kuljetus Koivisto är ett företag inom transportbranschen från Övertorneå. Koivisto har blivit ett stabilt och mycket innovativt transportföretag som har mångsidig verksamhet, kunder och samarbetspartner. Grunden till affärsverksamheten utgörs av schaktningsarbeten och frakt. Under de senaste åren har Kuljetus Koivisto utökat sin verksamhet till specialtransporter i Finland och Sverige. Satsning på kvalitetssystem möjliggör specialtransporter i hela Europa. Bolagets huvudkontor finns i Aavasaksa i Övertorneå och filialkontoret i Övertorneå i Sverige.