Lietealtaan kuljetus

Kesällä 2020 toimitimme kaksi 6,5m leveää lietesäiliötä Ouluun jätevedenpuhdistamolle.