Ring och boka:

+358 400 394 619

-
-
-

Maskin- och specialtransporter

Vi har släpvagnar av olika slag för varierande transporter: långa, breda och tunga.

Kontakta oss så ordnar vi transporten antingen med våra egna fordon eller med hjälp av samarbetspartner! Vi har långgodsvagnar som tar 20–30 meter långa stycken.

VÄGTRANSPORTLEDARE VID SPECIALTRANSPORTER

Vi levererar vägtransportledar- och följebilstjänster för specialtransporter i Finland och Sverige.