Ring och boka:

+358 400 394 619

-

Koivisto Transport Ab är kvalitet och säkerhet allas angelägenhet, både personalens och våra partners!

För er syns  kvalitet och säkerhet som effektiva förebyggande operationer och processer som ständigt utvecklas genom erfarenhet och observation. Vår verksamhet uppfyller kraven i ISO 9001: 2015 för ledningssystemstandard.

Här är vår kvalitetspolicy, från vilken vi har härledt målen och mätvärdena för att styra vår verksamhet:

  • Vi utvecklar och förbättrar ständigt våra tjänster med hänsyn till våra kunders förändrade behov
  • All vår verksamhet kännetecknas av målmedvetenhet och ständiga förbättringar
  • För att uppnå våra mål investerar vi i kompetensen hos vår personal och partners och i utveckling av metoder
  • Vi kommunicerar våra mål och status till vår personal och intressenter
  • Vi känner till kraven i vår verksamhet och i lagstiftning och ser till att de uppfylls
  • Vår personal deltar aktivt i utveckling och förbättring av verksamheten
  • Koivisto Transport Ab uppfyller ISO 9001: 2015-standarden i all sin verksamhet